OM OSS

 

Arne Morten Berg
Byggmester/Takstøkonom

Takst 1 er et takseringselskap som er stiftet i 2007. Undertegnede har utført takseringstjenester siden 2005. Min utdannelse er Tømrermester og Takstøkonom NBT.

 

Takst 1 vil også kunne bistå med kompetanse ved kjøp og overdragelse av fast eiendom. De ulike tilstandsrapportene som leveres er: Boligsalgsrapport, Leilighetstest og Våtromstest, samt ferdigbefaring på nye prosjekter. Tilstandsbeskrivelsen kan også være et godt verktøy for dem som ønsker å få en praktisk beskrivelse av eiendommen, som igjen kan brukes til å lage en vedlikeholdsplan, for eksempel for gjennomføring av rehabiliteringsarbeider. Hovedsiktemålet er å skape trygghet for både selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.


Rapporten skal bidra til et tryggere boligsalg og er tilpasset Avhendingsloven.Skulle det være noen spørsmål. Ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen.
Arne Morten Berg

 

Takst 1 AS

Moltmyra 118
7091 Tiller

Tlf.: 901 31 806

 

mortisen@online.no

 
post@takst1.com www.norpartner.no