INFO

 

Ulike takseringstyper

 

Verditaksering
En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.
Ved refinansiering eller salg av bolig er en nøytral verdivurdering eier sin beste garanti for hva boligen er verd.

 

 

Boligsalgsrapport
ved salg av boliger i Norge ender en av fire i rettslig sak mot selger som følge av mangler/ skader som kjøper av bolig mener tidligere eier burde ha vist om.
Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

 

Som huseier eliminerer du store deler av tvilstilfellene som kanskje bringer deg videre til retten med å lage en boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapporten gir blant annet rabatt ved tegning av eierskifteforsikring, og blir trolig lovpålagt ved salg av bolig av Barne og familiedepartementet løpet av 2007.


Boligsalgsrapporten gir økt trygghet for selger og kjøper.

 

 

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene.

 

Verditakst med tilstandsrapport
Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig.

 

 

Våtromstesten
Vurdering av utførte arbeider på nye og gamle bad, kjøkken, toaletter, og vaskerom.

Alle rom som har en eller annen form for tilknytning til vann defineres som et våtrom. Dette inkluderer bad, wc, vaskerom, kjøkken etc.
Det er en kjensgjerning at det er nettopp disse rommene som er mest utsatt for skader, eller er opphav til skader, mange av disse skjulte skader som kanskje ikke oppdages og utbedres før de har blitt mye mer omfattende en hva de kunne ha blitt.


Ved å gjennomføre en våtromstest sjekkes alle våtrom og de arbeider som er blitt utført på disse grundig, slik at skader kan utelukkes, risikokonstruksjoner kan defineres og forslag til utbedringer etableres.
Leilighetstest


Leilighetestest er en rapport som omfatter alle rom i leiligheten. Her blir vinduer,dører,ildsted osv. kontrollert. Fellesarealer blir ikke kontrollert/vurdert.

 

 

Næringstakst
En verditaksering av næringseiendom.

 

 

Vedlikeholdsplanlegging
Å eie en bolig i dag innebærer mye vedlikehold, og mange boligeiere har nok ikke helt oversikten over hva det er lurt å ta tak i for å opprettholde et godt vedlikehold. En godt utarbeidet vedlikeholdsplan er et verktøy for boligeiere som ikke helt vet hva som bør gjøres og prioriteres, og i hvilken rekkefølge vedlikeholdet bør gjøres. En vedlikeholdsplan vil kunne spare boligeiere og boligforvaltere betydelige summer.

 

 

Rådgivnings tjenester:
Skal du bygge hus selv, eller få andre til å gjøre det for deg? Mange lever nok med drømmen om det å kunne bygge et helt nytt hus, eller bygge på det eksisterende, men det er mange skjær i sjøen før man kommer så langt.


Enten du har tenkt til å gjøre det meste av arbeidene selv, eller om du har tenkt til å leie inn fagfolk kan Takst1 hjelpe deg med rådgivende tjenester som valg av gode og trygge løsninger, oppfølging av arbeider, kontroll, og etterkontroll av arbeider.

 

 

 

 
post@takst1.com www.norpartner.no